Vytisknout

Rádi bychom Vás pozvali na „Setkání zájemců o sociální bydlení“, které proběhne 7. prosince 2018 v Praze.

Setkání jsme připravili primárně pro příjemce prostředků z výzev 34 a 35 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – sociální bydlení a sociální bydlení pro SVL a také pro další subjekty (obce a neziskové organizace), které se zabývají tématem sociálního bydlení v různých fázích.

Setkání je zaměřeno na praktické záležitosti týkající se tématu zavádění sociálního bydlení. V prvním bloku v rámci představení projektu MPSV „Podpora sociálního bydlení“ se budeme věnovat jednotlivým krokům potřebným pro realizaci sociálního bydlení a možnosti využití poradenství a metodické podpory MPSV. V dalších blocích zazní, jak by měla rámcově vypadat pravidla přidělování bytů. Pokračovat budeme s perspektivou finančních možností použitelných na sociální bydlení prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Dále budeme probírat využití sociální práce a sociálních služeb v sociálním bydlení, jejich legislativní rámec v tématu a příležitosti ke spolupráci s dalšími aktéry. Na závěr proběhne diskuze s hosty z Ministerstva pro místní rozvoj, kteří zodpoví dotazy týkající se podmínek realizace projektů sociálního bydlení, primárně příjemců z výše uvedených výzev.

 

Oficiální pozvánka s programem

Setkn se zjemci SB 7.12. Pozvnka