Síťování a rozvoj odborných kompetencí obcí v sociálním bydlení

Zavedení pracovních skupin k tématům souvisejícím se sociálním bydlením, sociální politikou a obecně síťování je nezbytnou součástí zavádění sociálního bydlení v ČR. Ve skupině by měli být zástupci dotčených institucí, kterými mohou být: relevantní odbory obecních úřadů – sociální a bytový/majetkový, případně další, orgány sociálně právní ochrany dětí, Úřadu práce, místních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, významnějších soukromých vlastníků nájemních bytů, domovníků, asistentů prevence kriminality. Do skupiny se mohou zapojit představitelé škol, veřejnosti či místní politické reprezentace. Pokud v obci fungují aktivní sdružení občanů, je vhodné je také zahrnout. Rovněž je vhodné přizvat k jednání zástupce lidí v bytové nouzi, kteří mohou přinést řadu nových poznatků týkajících se sociální a bytové situace v lokalitě. Nezbytná je pravidelnost setkání nad kazuistikou a dílčími body provázejícími pilotování sociálního bydlení v obci, jako je např. tvorba strategických dokumentů. Funkční pracovní skupina je výsledkem kvalitního zasíťování na místní úrovni a řešení záležitostí se tak stává mnohem efektivnější především proto, že jsou diskutovány pohledy všech zúčastněných stran.

Ostravě vytvořili za účelem vzniku lokální Koncepce sociálního bydlení pracovní skupiny zaměřené tematicky: k údržbě a rozvoji bytového fondu, ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení.  Díky výše zmíněným skupinám vznikl Akční plán na implementaci Koncepce sociálního bydlení a realizovat se bude s pomocí Pracovní skupiny sociálního bydlení. Vše je organizováno Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a odboru majetkového Magistrátu města. Ve skupině jsou zastoupeny kromě odborů městských částí a magistrátu i místní neziskové organizace, Agentura pro sociální začleňování, Ostravská univerzita, ale např. i ČEZ s.r.o.

Magistrát tak pomáhá koordinovat bytovou politiku napříč městskými částmi, ale podobnou koordinační roli může sehrát např. kterákoliv obec s rozšířenou působností na svém správním území nebo jakýkoliv jiný subjekt.

V menších městech je vznik expertních/pracovních nebo fokusních skupin neméně důležitý i proto, že přivádí k jednomu stolu subjekty s různými potřebami. V Chomutově zorganizovali expertní skupinu složenou z odborníků jako součást přípravy Koncepce sociálního bydlení. K rychlému vyřešení praktických problémů lidí s bydlením pomohla i přímá účast zástupce Úřadu práce, neziskových organizací či bytové společnosti.

Ve Štětí existuje pracovní skupina, ve které jsou zastoupeni všichni lokální aktéři: zástupce místních neziskových organizací, odbor sociálních věcí, majetku a správy – matrika, Úřad práce, pronajímatelé bytového fondu, ubytovny, azylové domy, zdravotnická zařízení, Svaz tělesně postižených, Orgán pro ochranu práv dětí OSPOD Litoměřice a další). Diskutují se témata související se sociálním bydlením, ale zároveň se zde sdílejí novinky týkající se obce. Štětí zapojilo do setkávání i místní školy, kde pedagogy informují o své činnosti a možnostech spolupráce. Právě zapojení škol může být pro realizaci sociálního bydlení, ale programů sociální politiky vůbec, klíčové.

Odborné pracovní skupiny fungují i v městské části Praha 14, kde se jich účastní i místní političtí představitelé.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí pomoc v bytové nouzi prostřednictvím užitečných informací (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI