Nábytková banka a tichá sbírka

Pokud se povede klienta ubytovat v sociálním bytě, často nastává další problém. Mnoho čerstvých nájemníků nemá ani základní vybavení do bytu, ani možnost si jej sami zajistit. Ve snaze pomoct těmto lidem vznikají nábytkové banky nebo tiché sbírky. Takovéto předměty dlouhodobé potřeby lze lidem v tíživé situaci hradit i z dávek mimořádné okamžité pomoci (podrobněji na konci textu).

RE USE

V Brně byla zřízena nábytková banka, díky níž mohou být v případě potřeby sociální byty vybaveny nezbytným nábytkem. K založení nábytkové banky byla dohodnuta spolupráce s firmou vlastněnou městem, která poskytla prostory – sklad, a zajišťuje odvoz a následný dovoz objednaného nábytku. Na sběrných dvorech pak mají potenciální dárci možnost udělit souhlas s dalším využitím nábytku v dobrém stavu právě v sociálních bytech. Vše zajišťuje město Brno – odbor životního prostředí ve spolupráci se sociálním odborem.

Dalším zdrojem materiální pomoci je Sociální šatník a nábytková banka u organizace Adra, o. p. s. v Chomutově pro ty, kdo se nachází v sociální nouzi. Získat ošacení, drobné vybavení do domácnosti či nábytek může zájemce na základě potvrzení sociálního pracovníka neziskové organizace či jednoho z úřadů, např. z Magistrátu města Chomutova, obecního úřadu přilehlých obcí, Úřadu práce ČR, PMS a různých sociálních služeb.[1]

V Mostě byla vedením magistrátu vyhlášena interní sbírka základního vybavení domácnosti pro klienty projektu sociálního bydlení. Magistrát poskytl i svůj vyřazený nábytek k dispozici potřebným. Ke stěhování byla zajištěna stěhovací firma, která tuto službu poskytla zdarma. Výnos nábytku do bytu si klienti prováděli svépomocí.

Další způsob, jak zajistit sociálně potřebným občanům vybavení, představuje také nedávno vzniklá Nábytková banka Libereckého kraje, z. s. v Liberci ve Starém Harcově. Tato služba zahájila svou činnost v lednu 2021. Nábytek a drobné vybavení do domácnosti lze získat zdarma, a to prostřednictvím jiné odběratelské pomáhající organizace, která s klientem vyplní žádost a následně tuto pomoc zprostředkuje. Nábytek poté lze vyzvednout na místě nebo ho dle domluvy nechat dovézt do místa bydliště.

Před tím v centru Liberce fungovala nábytková banka v rámci programu Housing First, která byla finančně podporována jak městem, tak i Libereckým krajem.

V zahraničí je také nabídka použitého nábytku potřebným běžná. Z řady příkladů lze např. uvést rakouskou neziskovou společnost Emmausgemeinschaft, která je součástí sítě Emmaus international. Nabízí potřebným od talířů, přes náčiní na úklid, vaření až po nábytek, který sami restaurují v chráněné dílně.  Odkaz na stránky: www.emmaus.at.

Českých Budějovicích existuje od roku 2016 Materiální banka, která spolupracuje s projektem Re-Use centrum KABINET CB. Materiální banka pomáhá mimo jiné klientům členských NNO s vybavováním domácností. Projekt fakticky přerozděluje potřebným nábytek, který obdrží od dárců.[2]

Přínosná v této oblasti mohou být také Re-Use centra, která patří mezi podporované aktivity v Operačním programu Životního prostředí 2014–2020 realizovaného Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Jedná se o specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadu. Žádosti mohly podávat veřejné subjekty do 31. 5. 2019, nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace je 31. 12. 2023. Další možností financování takového projektu může být Integrovaný regionální operační program, dotační tituly vypsané např. krajem nebo vlastní zdroje. V České republice již vzniklo mnoho Re-Use center a jsou oceňována za šetření přírodních a finančních zdrojů, ne příliš často jsou ovšem reflektovány také sociální benefity v podobě (mimo jiné) pomoci osobám v bytové nouzi vybavit si nově získaný sociální byt.

Dobrým příkladem je město Chrudim, kde vzniklo Re-Use centrum na základě požadavků veřejnosti. Zde je možné bezplatně odevzdat použitou věc, tu za symbolickou cenu zpeněží a získané peníze slouží k financování chrudimského útulku pro psy. Zároveň Re-Use centrum zpřístupňuje zboží chrudimským rodinám s nízkými příjmy. V Praze fungují např. v rámci pilotního projektu dva sběrné dvory na Praze 4 ve Spořilově a na Praze 9 ve Vysočanech. Darované předměty posuzuje vyškolený personál, který se též stará o dokumentaci, uskladnění a zanesení do aplikace, kterou používají partnerské organizace (charitativní organizace, městská nábytková banka, odbory sociálních věcí apod.). Vybavení mají možnost využit primárně uvedené organizace, aplikace má však i část pro veřejnost (www.praho.nevyhazujto.cz), která může dostupný nábytek a jiné věci rezervovat a vše vyzvednout zdarma.

V Praze také funguje od roku 2021 nábytková banka. O této nábytkové bance jsme psali v jednom z našich Zpravodajů, můžete si přečíst zde.

Co se týče financování materiálního vybavení bytů pro sociálně potřebné, tak lze na jeho účely využít tzv. MOP – dávky mimořádné okamžité pomoci. Úřad práce ČR vyplácí tyto dávky lidem dle individuálního posouzení jejich konkrétní životní situace a jde až o poslední variantu řešení (podrobnosti k MOP naleznete zde). Výše dávky je stanovena podle nejlevnější ceny požadovaného předmětu dlouhodobé potřeby, který si může žadatel v místě svého pobytu pořídit. Sociální pracovníci mohou klientovi pomoci při žádosti o MOP. V zásadě platí, že MOP není třeba poskytnout, pokud žadatel může základní předmět dlouhodobé potřeby (např. nábytek) získat zdarma. Tedy i v nábytkové bance, v charitativním skladu, nebo za velmi nízkou cenu např. v bazaru nebo na internetu. Efektivně fungující nábytková banka tak může pomoci uspořit výdaje státu na tuto dávku, stejně jako pomoci environmentálnímu aspektu či se základním vybavením pronajímaného bytu. Nábytková banka v Liberci tak navázala spolupráci s místním kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR a klienti mají možnost materiální podporu využít výběrem právě v jejich skladech.

 

[1] Navštivte náš charitativní ADRA obchod v Chomutově - ADRA Chomutov

[2] Materiální banka - Dialog CB z. s.

 

Datum aktualizace: červenec 2021

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí pomoc v bytové nouzi prostřednictvím užitečných informací (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI