Spolupráce s neziskovými organizacemi

Bez vzájemné podpory a nutné spolupráce za účelem zavádění sociálního bydlení se obce neobejdou. Zvláštní pozornost zaslouží součinnost s neziskovými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb. Lidé mohou mít různá znevýhodnění a mnoho z nich potřebuje specifický přístup či podpůrné služby. Tam, kde nestačí místní sociální odbor, získává důležitou roli organizace, která se na potřebnou cílovou skupinu specializuje. Obecní úřady a zejména dotčené odbory vědí, že i při sebelepší snaze nejsou schopni pomoct všude, kde je to zapotřebí. Spolupracují tedy s dalšími poskytovateli sociálních služeb, neziskovými organizacemi i s nadacemi, které jsou zároveň důležitými členy pracovních skupin zaměřených na sociální bydlení.

Neziskové organizace v mnoha případech pomohly obcím v průběhu realizace projektů sociálního bydlení, například vytipovat nájemníky do sociálních bytů, poskytovat specifické sociální služby apod. Neziskové organizace mohou v některých případech ubytovat klienta, který nesplňuje kritéria obce pro přidělení obecního sociálního bytu. Aktuálně si některé organizace pronajímají byty a podnajímají je dál nájemníkům. Souběžně jim poskytují sociální služby a podporu při řešení problémů spojených s pravidelnou úhradou nájmu a nákladů na bydlení. Je ale třeba uvést, že tato aktivita vyžaduje od neziskových organizací velkou míru odpovědnosti, kterou by jinak nesla obec. Pokud najímají byt dalšímu nájemci, ručí majiteli za úhradu nájmu. Variantou k tomuto postupu, který může přenášet méně odpovědnosti na neziskovou organizaci a zároveň zvyšuje jistotu nájemníka, je smlouva, kterou obec pověřuje neziskovou organizaci k zajišťování smluv a služeb nájemníkům. Nájemníci tak mohou získat klasickou nájemní smlouvu místo podnájemní. Trochu na jiném principu pracují takzvané sociální realitní kanceláře (viz samostatný odkaz Sociální realitní kanceláře).

Uveďme si pár příkladů, jak může spolupráce s neziskovou organizací fungovat:

Pardubice pronajímají několik obecních bytů neziskovým organizacím a umožňují tak žadatelům bez šancí na obecní sociální byt získat bydlení. Mezi tyto organizace patří například Péče o duševní zdraví, Oblastní Charita Most a Centrum Don Bosco, které se zaměřuje na mladé dospělé. Zároveň této cílové skupině nabízejí dluhové poradenství, pomoc při nastavování rodinného rozpočtu, vzdělávání, získání a udržení zaměstnání, zapojování do širší komunity obyvatel a další. Smlouvu s nájemníky uzavírají zpravidla na jeden rok. Další důležitou neziskovou organizací v Pardubicích a partnerem pro místní samosprávu je SKP Centrum, kteří, ačkoliv nemají přímo pronajaté byty od magistrátu, poskytují služby osobám v tísni a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Provozují azylové domy, noclehárnu, terénní programy atd. Aktuálně zpracovávají analýzu bezdomovectví mladých dospělých opouštějících ústavní péči v Pardubickém kraji (říjen 2018).

V Pardubicích se osvědčila i zkušenost s projímáním nyní už čtyř bytů místnímu dětskému domovu. Dva byty slouží jako přechodné bydlení pro mladé dospělé, kteří opouštějí ústavní péči a mohou v nich získat potřebné dovednosti pro vedení vlastní domácnosti a čas pro zajištění vlastního bydlení. Další dva byty jsou určeny dětem v ústavní péči a střídajícímu se personálu.

V Plzni využívají kvalitního zasíťování s neziskovými organizacemi, např. při vytipování nájemců do sociálních bytů. Zdejší sociální odbor rovněž spolupracuje s organizací Ledovec z.s., provozující kavárnu, ve které jsou klienti napojeni na mobilního psychiatra. Nezisková organizace Ledovec je významným partnerem pro obec, jelikož cílová skupina místního projektu sociálního bydlení zahrnuje i klienty s duševním onemocněním. V Plzni se rovněž povedlo vyřešit složitou situaci klienta díky oslovení a následné pomoci Nadace Terezy Maxové, která pomohla uhradit část dluhu vůči obci.

Vzájemné partnerství se osvědčilo i v Praze 7, kde obec pronajímá své byty neziskovým organizacím, jako jsou Armáda spásy, Fokus a Acorus.

Za povšimnutí stojí také spolupráce v Mostě, kde nezisková organizace k Srdci klíč o.p.s. zapůjčila na nezbytnou dobu nábytek do sociálních bytů, který by jinak obec obstarávala jen těžko.

Jitka 2Neziskové organizace se aktivně zapojují do zavádění sociálního bydlení i v Brně. IQ Roma servis například poskytoval sociální služby v rámci programu Rapid RE Housing. Organizace Práh pomáhala spolu s dalšími organizacemi nacházet a doporučovat nájemce do sociálních bytů na základě jejich potřeb i dispozic bytu a s dalšími neziskovými organizacemi jako A-kluby, Podané ruce, Armáda spásy, poskytuje sociální služby svým cílovým skupinám v sociálních bytech. Rovněž mají v nájmu byty od brněnského magistrátu, které podnajímají svým klientům.

Spolupráce s neziskovým sektorem ale není doménou pouze větších měst. Například ve Veselíčku v olomouckém kraji si předávají zkušenosti z terénu s Charitou Hranice a z důvodů častého problému klientů s dluhy navázali spolupráci i s organizací Člověk v tísni o.p.s.

Spojení neziskových organizací s obcemi při zavádění sociálního bydlení je živé téma, které se jistě bude rozrůstat o další příklady a náměty.

 

 
 
 
 

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí pomoc v bytové nouzi prostřednictvím užitečných informací (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI