Využití potravinové a materiální pomoci v sociálním bydlení

Využití nefinanční pomoci může podpořit klienty v sociálním bydlení, kteří z důvodu dlouhodobě nízkého příjmu, zpoždění dávek na bydlení nebo nečekaného většího výdaje nemají dostatek financí na zajištění stravy přiměřené věku a zdravotnímu stavu a nezbytných hygienických potřeb. Klient by měl být motivován se vždy zaměřit v první řadě na uhrazení výdajů spojených s bydlením jako je nájem, energie a služby. Sociální pracovník může v případě potřeby klienta odkázat na konkrétní organizaci, která poskytuje tento druh pomoci nebo ji přímo zprostředkovat. [1]

V roce 2014 byl zřízen Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Čerpání prostředků na národní úrovni zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP). Pomoc nefinanční povahy je určená pro nejohroženější skupiny (lidé bez domova, samoživitelé, senioři apod.), protože bez uspokojení základních lidských potřeb nejsou schopni tito lidé využívat dalších nástrojů pomoci (sociální služby, aktivizační a vzdělávací programy, sociální bydlení aj.) Z potravin se jedná hlavně o konzervy a trvanlivé potraviny, vždy s důrazem na kvalitu složení (vysoký podíl masa, potraviny bez náhražek a přidaných látek) a na odlišné potřeby cílových skupin (potraviny pro přímou konzumaci v podmínkách života na ulici, potraviny pro další kuchyňskou úpravu, potraviny pro děti). Materiální pomoc zahrnuje potřeby pro zajištění osobní hygieny, základní kuchyňské vybavení, ošacení (spodní prádlo, šály, čepice apod.), potřeby pro péči
o novorozence a kojence, základní úklidové prostředky. [2]

V květnu 2020 navrhla Evropská komise v souvislosti s pandemií koronaviru další změny nařízení o společných ustanoveních a nařízení o fondu FEAD. Na základě těchto změn je na roky 2020, 2021 a 2022 v rámci programu FEAD k dispozici více peněz.[3]

Operační program potravinové a materiální pomoci má tři specifické cíle. První se zaměřuje na snižování potravinové deprivace dětí prostřednictvím bezplatného školního stravování. Cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (a víceletých gymnáziích) a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Příkladem dobré praxe je partnerství MPSV s organizací Women for Women s cílem vytvořit efektivní systém pomoci. Více o projektu Obědy pro děti, do kterého se zapojují základní školy a na který se mohou obrátit rodiny v nouzi, naleznete zde: https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti-2/

Další dva specifické cíle OP PMP se zaměřují na snižování potravinové a materiální deprivace domácností bez domova a dalších osob v sociální nouzi.

Adresář partnerských organizací, prostřednictvím kterých je možné tuto pomoc čerpat, naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/aktuality-2#obecne

Mezi zástupce měst, které se v uplynulém programovém období zapojily do programu Potravinová a Materiální pomoc nejchudším osobám II., patří Jindřichův Hradec. Potravinová pomoc je v tomto případě poskytována cílovým skupinám, jako jsou materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a další osoby ve vážné sociální nouzi. Více o realizovaném projektu v Jindřichově Hradci naleznete zde: https://m.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/projekty/potravinova-a-materialni-pomoc-nejchudsim-osobam-ii.html

Významnou organizací v ČR je Potravinová banka, která získává potraviny i materiální pomoc z evropského programu potravinové pomoci a od zemědělských výrobců, výrobců potravin, potravinových řetězců, maloobchodníků. Jedná se především o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou minimální trvanlivostí nebo špatným označením, omezuje se tak plýtvání potravinami. Prostřednictvím pravidelných sbírek je také oslovována veřejnost, což podporuje solidaritu mezi lidmi.

Lidé v nouzi získávají potravinovou a materiální pomoc od organizací, které ji poskytují za předem nastavených podmínek. Potravinová banka těmto partnerským organizacím, tedy odběratelům, přerozděluje zásoby podle kritérií jako je velikost organizace, možnosti odběratele (zda má organizace zázemí pro vaření, jaké potraviny je možné přijmout a zda je možné si zajet pro čerstvé potraviny, jako je ovoce či zelenina) apod. Mezi velké stabilní odběratele patří například Naděje, Červený Kříž, Diakonie, Charita, Armáda spásy, Romodrom a další. Seznam patnácti potravinových bank a jejich partnerských organizací v jednotlivých regionech v České republice je dostupný zde: https://potravinovebanky.cz/.

 

[1] Více k tématu: Metodika sociální práce v sociálním bydlení: Nejčastější oblasti podpory klientů v sociálním bydlení (MPSV 2019), str. 18-19, 28

[2] https://www.mpsv.cz/fond-evropske-pomoci-nejchudsim-osobam-fead-

[3] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=cs

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí pomoc v bytové nouzi prostřednictvím užitečných informací (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI