V této části naleznete metodiky týkající se přístupu Housing First:

Seznam metodik:

 Lajna

Metodika Housing First je aktualizovanou verzí Úvodu do Housing First z roku 2019. Představuje užitečný zdroj informací o přístupu Housing First, který je jednou z nejúspěšnějích sociálních inovací v oblasti řešení bezdomovectví. Metodika čerpá nejen ze zahraničních poznatků a zkušeností s přístupem Housing First, ale i z bohatých zkušeností realizátorů pilotních projektů a programů Housing First v České republice. Potencionálním zájemcům o tento přístup z řad obcí, neziskových organizací a soukromých společností nabízí vodítka a informace pro přípravu a realizaci projektu či programu Housing First.

Lajna

Housing First pro mladé (Housing First for Youth – HF4Y) je úspěšný model řešení bezdomovectví mladých lidí, který byl vyvinut v Kanadě a následně upraven pro potřeby poskytovatelů v Evropě. Jde o sociální inovaci, která byla vytvořena po vzoru známého programu Pathway’s to Housing (historicky prvního Housing First programu).

Tato příručka čtenářům nabízí v několika kapitolách odpověď na otázku, podle jakých principů, jakým způsobem a s kým připravovat, realizovat a vyhodnocovat projekt/program HF4Y, abychom mladým lidem bez domova opravdu efektivně pomohli? V poslední kapitole si rovněž můžete přečíst zajímavé případové studie. Příručku ocení nejen zástupci neziskového a soukromého sektoru, ale i politici, kteří se snaží prosazovat zodpovědnou sociální politiku a sociální programy založené na důkazech.

Lajna

Příručka čerpá z bohatých zkušeností kanadského projektu Chez Soi. Materiál je určen organizacím a institucím, které chtějí ukončovat bezdomovectví lidí s duálními diagnózami, popř. mládeže, rodin apod. Dokument je uspořádán do několika modulů: první shrnuje přístup Bydlení především, druhý popisuje proces plánování programu, třetí jeho implementaci, čtvrtý hodnocení a pátý udržitelnost. Každý modul obsahuje videa a odkazy na zdrojový materiál.

Lajna

Evropská příručka Bydlení především je výsledkem práce mezinárodního týmu se zkušenostmi s programem Bydlení především v několika členských státech EU. Jejím cílem je popsat, jak použít tento koncept a jak s ním zacházet napříč Evropou. Bydlení především se ukázalo být vysoce účinné při řešení bezdomovectví a tato příručka má za cíl poskytnout informace nezbytné k zavádění, personálnímu zajištění a provozování efektivního programu Bydlení především.

Lajna

Manuál autora konceptu Bydlení především Sama Tsemberise nabízí základní informace o přístupu Housing First (specificky modelu PHF) a způsobech jeho zavádění. Kniha obsahuje návod, jak proměnit stávající program bydlení na program, který bude ukončovat bezdomovectví lidí s duálními diagnózami.

 

Lajna

Publikace vznikla na základě zkušeností brněnského projektu Rapid Re-Housing pro rodiny s dětmi, který vycházel z principů Housing First a přináší unikátní popis procesu zavádění inovačního řešení bezdomovectví v českém kontextu. Jednotlivé kapitoly se zabývají konceptem Housing First, způsobem vyhodnocováním bytové nouze rodin s dětmi formou tzv. Registračního týdne, evaluací projektu, procesem zabydlení rodin a poskytováním komplexní podpory, vzděláváním podpůrných pracovníků a také zapojením stakeholderů.

Přílohy:

Lajna

Příručka je výstupem projektu Erasmus + Strategic Partnership Project “TrainHouse”. Zabývá se uplatněním peer pracovníků v oblasti řešení bezdomovectví a vychází z předpokladu, že využití osobních zkušeností se ztrátou bydlení je důležitým zdrojem pro vytvoření fungujících služeb pro osoby bez domova. Příručka stručně shrnuje zkušenosti a poznatky pěti evropských organizací, které v praxi využívají peer pracovníky v různých typech služeb pro osoby bez domova, zabývá se také možnostmi dalšího rozvoje peer podpory.

Lajna

Publikace je výstupem projektu Erasmus + Strategic Partnership Project "TrainHouse", v rámci kterého organizace pracující s lidmi bez domova z České republiky, Velké Británie, Finska, Katalánska a Maďarska vzájemně sdíleli zkušenosti s poskytováním podpory v udržení bydlení. Příručka se zaměřuje na sociální pracovníky, peer pracovníky a dobrovolníky, stručně uvádí principy a metody práce s klientem, oblasti vzdělávání pracovníků a nastavení spolupráce uvnitř podpůrného týmu. Průběžně odkazuje na další užitečné zdroje informací.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí pomoc v bytové nouzi prostřednictvím užitečných informací (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI