V této části naleznete analýzy týkající se přístupu Housing First:

Seznam analýz:

 

Lajna

První průběžná evaluační zpráva přináší ucelené informace o stavu realizace projektu Rapid Re-Housing (dále jen RRH) ve městě Brně. Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (žijících v ubytovnách či jiných formách podstandardního bydlení). Dílčími cíli jsou: návrat dětí z ústavní péče; udržení bydlení rodin a zlepšení kvality života rodin, což by mělo vést k celkové stabilizaci života rodin s dětmi. Dalšími efekty by měla být úspora veřejných prostředků a osvojení a rozšíření přístupu Housing First (Bydlení především).

Lajna

Druhá průběžná evaluace projektu Rapid Re-Housing představuje dopady zabydlení na rodiče a děti v bytové nouzi, které byly původně bez domova (podle Evropské typologie bezdomovectví ETHOS) a v rámci projektu Rapid Re-Housing se nastěhovaly do městských bytů v Brně a byla jim poskytnuta podpora sociální práce v modelu Housing First. Dopady byly měřeny u 49 náhodně vybraných rodin intervenčních oproti 84 rodinám kontrolním v čase šest měsíců od nastěhování, nejedná se tedy o srovnání před a po, ale srovnání dvou statisticky totožných skupin ve stejném čase. Rodiny byly náhodně vybrané, design proto dovoluje určovat kauzalitu a rozdíl mezi intervenční a kontrolní skupinou přičítat kontrafaktuálně právě účasti v projektu. Podmínkou účasti v projektu bylo zřízení přímé platby nájmu a chuť spolupracovat se sociálním pracovníkem.

Lajna

Případová studie se zaměřuje na zkušenosti z realizace projektu Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě, konkrétně na důležité fáze projektu jako jsou zajištění bytů pro projekt, registrační týden (mapování osob v bytové nouzi) nebo výběr potřebných osob k zabydlení apod. Dále se studie zabývá postupy, které se v realizaci projektu osvědčily, ale i problémy, se kterými se museli zástupci projektu vypořádat. Cílem případové studie je sdílení zkušeností z realizace projektu všem, kteří se o problematiku sociálního bydlení zajímají, obzvláště obcím a neziskovým organizacím, které zvažují realizaci obdobného projektu. Případová studie vznikla na základě rozhovorů s klíčovými osobami, které se podílely na realizaci projektu nebo úzce spolupracovali s realizačním týmem.

Lajna

Případová studie se zaměřuje na zkušenosti realizátorů z pilotního využití přístupu Housing First k zabydlování osob bez domova a v bytové nouzi. Cílem je podpora šíření dobré praxe v oblasti sociálního bydlení. Zjištění z této studie mají sloužit zejména neziskovým organizacím, které se chtějí dozvědět více informací o realizaci projektu Housing First a případně zvažují vlastní aktivity v tomto směru. Studie se dále zaměřuje na motivaci k realizaci projektu, sestavení realizačního týmu, zajištění bytů pro projekt, párování bytů s podpořenými osobami či rodinami a také na předcházení sousedským sporům a dluhům na nájmu, což jsou klíčové aspekty pro prodlužování nájemních smluv, a tudíž i pro udržení bydlení. Studie vznikla na základě rozhovoru s realizačním týmem projektu – koordinátorkou projektu, metodičkou práce s cílovou skupinou a sociálním pracovníkem.

Lajna

Tato zpráva shrnuje výsledky projektu Rapid Re-Housing (Rychlého zabydlování). Cílem projektu bylo ověřit úspěšnost Housing First přístupu k zabydlování a podpoře rodin s dětmi bez domova. Vyhodnocení projektu probíhalo metodou randomizovaného kontrolovaného experimentu. Projekt měl 96% úspěšnost: 48 z 50 náhodně vybraných rodin v bytové nouzi byly rok po zabydlení a díky podpoře sociálních pracovníků prodlouženy nájemní smlouvy.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí pomoc v bytové nouzi prostřednictvím užitečných informací (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI