řemř webPředstavujeme Vám výsledky reprezentativního výzkumu veřejného mínění, které mj. potvrdily, že většina obyvatel ČR podporuje rozšíření sociálního bydlení i vznik souvisejícího zákona.

„Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení“ realizoval institut INESAN v květnu tohoto roku pro projekt MPSV Podpora sociálního bydlení. V šetření bylo využito metody fokusních skupin mezi odbornou i laickou veřejností a dotazníkového šetření mezi širokou veřejností (bylo dotázáno celkem 1.286 lidí). Vzorek 1.086 respondentů byl navýšen o 200 dotazovaných žijících v blízkosti sociálního bydlení a vedle toho obsahuje i postoje 150 respondentů žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Česká veřejnost zastává názor, že zřizování sociálních bytů je potřebné (93 %) a že by jich mělo být více než nyní (79 %). Dále výzkum ukázal, že celkem 85 % občanů podporuje vznik zákona, který by se zaměřoval na oblast sociálního bydlení, přičemž vyšší míra podpory (92 %) je dokonce u těch respondentů, kteří mají osobní zkušenost s obyvateli sociálních bytů. Jde o velmi zajímavé výsledky, které kromě této podpory ukazují i další souvislosti s kontroverzemi ve vnímání sociálního bydlení.

Celou výzkumnou zprávu si můžete prohlédnout zde.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI